Köp nu. Betala 30 dagar senare med Klarna
0

Din varukorg är tom

Impressum

Författare och ansvarig för innehållet (enligt § 5 TMG / § 55 II RStV) och presentationen av denna webbplats/domän är uteslutande företaget Limitless eCom GmbH:

Information enligt § 5 TMG
Limitless eCom GmbH
Warthestrasse 21
14513 Teltow
Registreringsdomstol: Potsdam
Registerblad: HRB 35582
Skattenummer: 27/200/41798
Nummer för identifiering av omsättningsskatt: DE341434749

Företrädd av:
Dennis Thoms 
Marcel Ritzke

kontakt:
Telefon: +(49) 179 5174971
WhatsApp: +(49) 179 5174971
E-post: sweden@diamondsmileteeth.eu
Fax: dennis.thoms5@epost.de

Ansvarig för innehållet:
Dennis Thoms

Adress enligt ovan.

Webbplatsens innehåll
Författaren förbehåller sig rätten att inte ansvara för att informationen är aktuell, korrekt, fullständig eller av hög kvalitet. Ansvarskrav mot författaren som avser materiella eller immateriella skador som orsakats av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller av användning av felaktig eller ofullständig information är uteslutna, såvida inte författaren kan bevisas ha handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera, radera eller tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen av delar av sidorna eller hela webbplatsen utan föregående meddelande.
Bildkrediter
Bilderna som används på denna webbplats/domän kommer från:

- köpt Shutterstock.com
- fotograferades av (Limitless eCom GmbH) själv.
- som tillhandahålls av entreprenören eller
- som tillhandahålls av kunden.

Information om tvistlösning på nätet:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Du hittar vår e-postadress högst upp i trycket.
Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

(1) Enligt gällande lag är Limitless eCom GmbH skyldigt att informera konsumenterna om att det finns en europeisk plattform för tvistlösning online, som kan användas för att lösa tvister utan att behöva gå till domstol. Europeiska kommissionen ansvarar för inrättandet av plattformen. Den europeiska plattformen för tvistlösning online finns här: http://ec.europa.eu/odr

(2) Limitless eCom GmbH är inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd och har därför beslutat att inte delta frivilligt.

Varning
I händelse av domäntvister, konkurrenslagstiftning eller andra problem ber vi dig kontakta oss i förväg för att undvika onödiga rättsliga tvister och kostnader. Kostnaderna för en juridisk varning utan föregående kontakt kommer att avvisas som ogrundade med tanke på skyldigheten att minimera skadorna.

E-post: sweden@diamondsmileteeth.eu
Telefon: +(49) 179 5174971
WhatsApp: +(49) 179 5174971

Ansvarsfriskrivning
Ansvar för innehållet
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna enligt § 7.1 TMG (tysk telemedielag). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.
Tryck
Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna om det inte finns konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt
Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Avtrycket gäller även för följande sidor:
https://twitter.com/LenaWag22855925
https://www.instagram.com/diamondsmileteeth/
https://www.tumblr.com/blog/lenawagnerblog
https://www.pinterest.de/diamondsmileteeth/
https://www.facebook.com/forabriliantsmile/