Köp nu. Betala 30 dagar senare med 
0

Din varukorg är tom

Returpolicy

Information om konsumenters ångerrätt AvbeställningspolicyKonsument
är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras till varken hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.


ÅngerrättDu
har rätt att återkalla köpekontraktet inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportör, har tagit varorna i besittning.

En retur är endast möjlig om produkten är oöppnad och oanvänd.
För att utöva din ångerrätt måste du skicka till oss (Limitless eCom GmbH):
Post:
Limitless eCom GmbH,Warthestraße 21, 14513 Teltow
E-post: sweden@diamondsmileteeth.eu
Telefon:+(49) 179 5174971
WhatsApp :+(49) 179 5174971
Fax: dennis.thoms5@epost.de

genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett, som inte är obligatorisk. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.
Konsekvenser av återkallelsen
Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi tog emot meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.
Du ska stå för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna.
Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

I och med återkallelsen och pengarna-tillbaka-garantin har vissa arbetskostnader, t.ex: Vid mottagande av paketet, inspektion av varorna, transaktionskostnader för återbetalningen samt kundservice drar vi av en hanteringsavgift på 3,00€ (EURO) från återbetalningen. Detta gör det möjligt för oss att upprätthålla vår höga standard i framtiden och att erbjuda våra produkter till rimliga priser. 

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten


Ångerrätten upphör i förtid för avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan återlämnas om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.
Allmän information:
1. Undvik skador och föroreningar på varorna. Skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackningen och oöppnade med allt innehåll.
2. Vänligen skicka inte tillbaka varorna till oss frakt om det är möjligt.
Observera att uppfyllandet av ovanstående villkor är en förutsättning för att ångerrätten ska kunna utövas på ett effektivt sätt.


Observera den tillämpliga ångerrätten för kosmetiska produkter (§ 312g punkt 2 nr 3 i BGB):
Enligt § 312g.2.3 BGB gäller ångerrätten, om inte parterna har kommit överens om något annat, inte för avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen. Detta gäller t.ex. receptfria läkemedel, medicinska produkter, färdigrätter, kosmetika och hygienprodukter som är förseglade.
vid leveransen och vars försegling har avlägsnats efter leveransen.

- Slut på avbeställningspolicyn -

Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller bestämmande av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov.
DiamondSmileTeeth informerar om förlagan till ångerblankett i enlighet med den rättsliga regleringen enligt följande:

Formulär för återkallelse av modell
(Om du vill frånträda avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka denna blankett).

Till:
Limitless eCom GmbH, Warthestraße 21, 14513, Teltow
E-post: sweden@diamondsmileteeth.eu
Fax: dennis.thoms5@epost.de

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)
:- Beställningsnummer-
Beställd den (*)/mottagen den (*)-
Konsumentens/konsumenternas namn -
Konsumentens (konsumenternas) adress -
Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper).
)- Datum
-------------(*) Stryk det som inte är tillämpligt.